ספר זה דן בנושאי מכתב האשראי הדוקומנטרי ומכתב האשראי לערבות ("ערבות בנקאית אוטונומית") מן ההיבט המשפטי והמסחרי מחד גיסא, ומן ההיבט המעשי והעיוני, מאידך גיסא. תמורות חלו בתחום הנדון הן בעולם והן בארץ, כגון מהדורה חדשה של הכללים האחידים החלים על אשראים דוקומנטריים ואשראים לערבות (UCP), הכוללת חידושים ולעתים אף שינויים מהותיים לעומת קודמתה. בישראל גבר עיסוקם של בתי־המשפט בסוגיות מתחום האשראים הדוקומנטריים, נתווספו ואף חודשו הלכות. כל אלה זכו להתייחסות במהדורה הנוכחית של הספר. היבואן והיצואן ימצאו בספר פירוט של סוגי האשראים הדוקומנטריים והשיקולים המנחים בבחירת אמצעי תשלום אלה; באילו תנאים כדאי להשתמש בהם? אל מי לפנות וכיצד להפעילם?
הבנקאי ימצא פירוט של הכללים השונים החלים על התקשרות עם לקוחות, עם מוטבי האשראי ועם בנקים אחרים הנוטלים חלק בעסקה. למשפטן מוגש דיון מפורט ביחסים המשפטיים הכרוכים באמצעי תשלום אלה: הזכויות, החובות וסוגי האחריות והביטחון שהם מקנים או מקיימים; התרופות העומדות לרשות הצדדים; מקורות הדין החל על מכתבי האשראי וסיווגם במסגרת המשפט הישראלי. כן נדונה בספר סוגיית עיקולם של כספי מכתב האשראי על־ידי מבקש האשראי ועל־ידי צד שלישי וסוגיית הקיזוז והסברוגציה. בין נספחי הספר מצויים הנוסח האחרון השלם והמעודכן של ה־UCP, וטבלת השוואה בינו לבין הנוסח הקודם.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר