סדרת הפירוש לחוקי החוזים, שאותה ייסד וערך במשך שנים רבות פרופסור גד טדסקי, הייתה ועודנה סדרת הספרים הגדולה והחשובה ביותר במשפט הפרטי בישראל. לסדרה זו מצטרף כעת פירושו של פרופ' ברכיהו ליפשיץ לסעיפים 1 עד 18 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, לאור מקורותיו ותולדות חקיקתו, לאור המשפט המשווה ולאור הפסיקה. לפירוש הוקדם מבוא מקיף, המתאר את הדרכים השונות ששימשו בשיטות משפט שונות לתקופותיהן ליצירת סוגים שונים של ערבויות, שהן שונות מזו שהחוק דן בה. מועלית הטענה שעל אף שגם הערבות שלפי החוק נמנית עם דיני החוזים, הרי שיש להבדיל בינה לבין חוזים אחרים מבחינת אופיה ותבניתה. כמו כן מובחנת הערבות ממוסדות משפטיים אחרים הקרובים לה בתכליתם אף כי לא בעיצובם, ונידונים יחסיה עם מוסדות משפטיים אחרים כמו המתנה והשטר והשתלבותה במכלול דיני החוזים בישראל. הניתוח התיאורטי משמש כמצע לביאור בהיר וחד של הדין הנוהג בידי החוקר המוביל של דיני הערבות בישראל. בפירוש, ההולך על פי סדר סעיפיו של החוק, מתבארת עוד מהותה של הערבות שלפי החוק, ומובאית ונידונה הפסיקה הנרחבת שעסקה בחוק מיום כניסתו לתוקף ועד לירידת הספר לבית הדפוס. הובאו בפירוש גם ספרות המחקר שדנה בהוראותיו וספרות זרה, וכן יש בו ניתוח והשוואה עם הוראות הפרק המתאים שבהצעת חוק דיני ממונות. מעבר לניתוח מעמיק, מקיף ועדכני של הוראות החוק, כולל הפירוש גם הצעות מקוריות לפירושו וליישומו של הדין, שלהן יש משמעות מעשית רבה. לא נדונו בחיבור זה הוראותיו של חלקו השני של החוק שנוספו לו בשלב מאוחר, והדנות בערבות יחיד ובערבות המוגנת, וזאת מן הטעם שהן מייצגות קו מחשבה שונה מזה העולה מחלקו הראשון של החוק.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר