צווי–מניעה תופסים מקום חשוב בין הסעדים האזרחיים, והם מבין הנפוצים והמבוקשים ביותר בבתי המשפט. תורת צווי–המניעה התפתחה במשך עשרות שנות השפיטה בישראל על יסוד דיניהיושר וההלכות הנוהגים באנגליה, והתגבשה כמערכת–כללים די ברורה.
בתי המשפט פעלו מכוח הוראה בסעיף 75 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 1984- , )להלן, לשם הקיצור, "חוק בתי המשפט"( שהסמיכה כל בית משפט להעניק את הסעד של צו מניעה, וההליכים התקיימו, כאמור, על פי ההלכות שנקבעו באנגליה ואומצו על ידי בתי המשפט.
בשנת התשס"א תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984- )להלן, לשם הקיצור, "תקנות סדר הדין האזרחי"( ונעשה בהם חריש עמוק בכל נושא הסעדים הזמניים, עם חידושים רבים, שרובם היו פירות הפסיקה והניסיון שהצטבר בבתי המשפט בהפעלת ההליכים הקשורים במתן סעדים זמניים.
לראשונה הוכנסו למסגרת התקנות בתיקון הנ"ל גם צווי המניעה, מכוח הגדרת "סעד זמני" בתקנה 1 הכוללת "צו –עשה וצו–לא–תעשה". 
על אף זאת, לא תמיד יודעים בעלי–הדין לנווט נכונה את ענייניהם בנושא זה, ולא פעם חוטאים הם במעשים העלולים לשלול או לסכן סעד זה כמגן על זכויותיהם, שהרי הוא נתון לשיקול–הדעת של בית–המשפט.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר