מכוח עקרון חופש החוזים, המאפשר לפרטים לבחור עם מי ברצונם להתקשר ומה יהיה תוכן ההתקשרות, מקובלת התפיסה כי חוזים יש לקיים (pacta sunt servanda). עקרון חופש החוזים והנורמה הנובעת ממנו, שלפיה חוזים יש לקיים, מקובלים בכל שיטות המשפט המוכרות לנו. עם זאת, שיטות המשפט השונות חלוקות בתשובתן לשאלה מהי התרופה הראשונית בגין פגיעה בזכות החוזית. שיטות המשפט הקונטיננטליות קובעות כי יש להגן על הזכאות החוזית של הנפגע באמצעות תרופת האכיפה, האמורה להעניק לנפגע את מושא ההתחייבות בדיוק. לעומת זאת השיטות האנגלו-אמריקניות נוטות לומר שהתרופה הרגילה להפרת חוזה היא פיצוי כספי שיעמיד את הנפגע במצב דומה לזה שבו היה אילו קוים החוזה. עם חקיקתו של חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 השתרשה בפסיקה ובספרות המשפטית בישראל התפיסה שלפיה תרופת האכיפה היא התרופה הראשונה והעיקרית להפרת חוזה. בכך נטש הדין הישראלי את התפיסה המסורתית של המשפט האנגלו-אמריקני, שלפיה פיצויים הם הסעד הראשוני בגין הפרת חוזה, ותרופת הביצוע בעין היא תרופה משנית שיש לפוסקה רק כאשר תרופת הפיצויים אינה מתאימה. ספרו המקורי והחדשני של ד״ר לאון יהודה אנידג׳ר בוחן את מכלול ההסדרים הנוגעים לסעד האכיפה בישראל ובעולם מנקודת מבט תיאורטית, השוואתית, אנליטית ואמפירית, ומנתח את מקורות ההשראה העיקריים אשר השפיעו על המחוקק ובתי המשפט בבואם לחוקק או לפרש את ההסדרים הנוגעים לדיני אכיפת חוזה. התיזה המרתקת שמציג המחבר היא ההבחנה - אשר לא זכתה עד כה לדיון בספרות הישראלית של דיני חוזים ותרופות - בדבר מתח ממשי בין בכירותו של סעד האכיפה כפי שנקבע בפסיקה ובספרות לבין העדפת בתי המשפט לפסוק לעיתים קרובות סעדים אחרים ולא את סעד האכיפה. בכך חושף המחבר, לראשונה, בספרות המשפטית את הפער המובהק בין הצגתם של דיני אכיפת חוזה עלי ספר לבין התעצבותם של דינים אלה בפרקטיקה השיפוטית.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר