להתדיינות אזרחית חוצת גבולות היבטים רבים והיא מעוררת שאלות רבות. בישראל זכו חלקן להסדר תחיקתי, לעיתים נרחב ומפורט. ניתן לציין בהקשר זה את דברי החקיקה הבאים: חוק עזרה משפטית למדינות זרות; תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט–1968; ותקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ראיות), התשל"ז-1977. באשר להכרה ואכיפה של פסקי דין זרים בישראל, הרי שלגביהם קיימת חקיקה מיוחדת המסדירה נושא מורכב זה: חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח–1958. גם לנושא המצאת כתבי בית-דין מחוץ לתחום השיפוט קיים הסדר תחיקתי מפורט למדי במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי.

לצד אלה, בולט בהעדרו הסדר תחיקתי לשאלות רבות אחרות המתעוררות ביחס להתדיינות חוצת גבולות. בראש ובראשונה בולט העדרו של הסדר כזה בתחום הסעדים הזמניים בהקשר של התדיינות חוצת גבולות, אולם חסר זה קיים גם בשורת נושאים אחרים, ובהם שאלות כמו האם ובאיזו מידה על בתי המשפט לדחות את מימוש סמכותם הסטטוטורית כאשר קורה לפחות אחד מאלה: הצדדים קבעו מראש סעיפי ברירת דין ומקום שיפוט, או כאשר עולה שאלה של "פורום בלתי נאות", או כאשר תלויים ועומדים הליכים זהים בבימ"ש זר. שאלה נוספת שנשארה ללא פתרון סטטוטורי ייחודי היא מתי, אם בכלל, בית משפט רשאי להוציא צו חוסם למנוע מצד להליך בישראל לפתוח או להמשיך בהליכים בחו"ל כנגד אותם צדדים להליך בישראל ובאותו עניין (Anti-Suit Injunction). זאת בנפרד מטענת סף בהליכים בישראל של "הליכים תלויים ועומדים במקום אחד" (Lis Alibi Pendens) שמטרתו למנוע הכבדה מיותרת על היריב וכן למנוע הטרדה של בית המשפט בהליך כפול.

העדרו של הסדר תחיקתי הוא, ככלל, מקור לקשיים. הציפייה כי בתי המשפט ימצאו את דרכם וייטיבו לנווט בין שלל השיקולים .

ספר זה מזהה ומנתח שורת נושאים ש"נופלים בין הכסאות" של ההסדרים התחיקתיים בתחום ההתדיינות חוצת הגבולות במשפט הישראלי,.

כללית, סעדים זמניים וקבועים, כל אחד בחלקו, הם צעדים המיועדים לאפשר אכיפה עתידית של פסק דין, כמו סעדים כנגד נכסים בישראל של צדדים זרים, או "הקפאת" נכסים זרים..

בנוסף לדיון נרחב בסעדים דן ספר זה גם בסוגיות נוספות בהקשר של התדיינות חוצת גבולות, ובהן: המצאה מחוץ לתחום, בברירת הדין בפרוצדורה, בתניית שיפוט או בוררות ובראיות. כן מוקדש חלק נפרד להליכי חדלות פירעון חוצי גבולות. לבסוף, חיבור זה דן גם בכיוון ההפוך: הגנה מפני התערבות בתי משפט זרים או סיוע להם. ספר זה בא כהמשך לספרו של המחבר "פסקי חוץ בישראל הכרה ואכיפה". אשר על כן, בחיבור הנוכחי נכללת רק התייחסות קצרה לחוק אכיפת פסקי חוץ, ולדיון מעמיק בנושא זה מפנה ספר זה לספר הנ"ל.

עם זאת, אין ספר זה חיבור אקדמי או תיאורטי. הוא סוקר את המצב המשפטי הקיים, תוך החלת עקרונות של משפט משווה. זו החלה הכרחית כאשר מדובר בהתדיינות חוצת גבולות, שמצידה האחר מצויה מדינה זרה עם מערכת שיפוט עצמאית וחוקים שאינם זהים לחקיקה הישראלית ולעקרונות תורת המשפט החלה במדינת ישראל. מטרת ספר זה היא, בין היתר, לאתר את התרחישים שבהם נוטה צורך זה להתעורר, ולנסח מדיניות רעיונית שבה יוכלו בתי המשפט להיעזר בבואם לדון בבקשות המרובות לסעדים חוצי גבולות.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר