החיים המודרניים מתאפיינים בעלייתה של חברה המבוססת על יחסי אמון, הצומחים במגוון רחב של הקשרים ונסיבות חברתיות. הדוגמאות הקלאסיות בפסיקה ובספרות ליחסי אמון הן יחסי נאמן–נהנה, עורך דין–לקוח, רופא–חולה, נושא משרה–התאגיד שבו הוא מכהן, אפוטרופוס–קטין, וכן שותפים עסקיים ביחסים שבינם לבין עצמם. במקרים אלה ובמקרים אחרים הנתפסים דומים למקרים אלה, מטיל המשפט חובות מיוחדות בעלות משקל ניכר על צד אחד (ה״נאמן״) כלפי הצד השני, הנסמך עליו, הנותן בו אמון או התלוי בו (ה״נהנה״). זאת על מנת למנוע פגיעה באינטרסים של הנהנה ועל מנת לתמרץ את הנאמן להעדיף את האינטרסים של הנהנה מכל אינטרס אחר. לשם אכיפת חובות מיוחדות אלו המשפט מעניק לנהנה מערכת שלמה של סעדים מוגברים. החובה המובהקת ביותר החלה במסגרת יחסי אמון היא חובת האמון (fiduciary duty). חובת האמון דורשת מהנאמן לפעול ביושר ובהגינות מרביים ולהתמסר לחלוטין לעניינו של הנהנה. בבסיסה של חובת האמון החובה להפעיל את הכוח שניתן לנאמן מבלי לנצלו לרעה. על הנאמן למלא את תפקידו אך לתכלית שלשמה נמסר לו הכוח, ללא מניעים זרים ותוך שמירה על האינטרס של הנהנה. יתר על כן, על הנאמן לפעול אך ורק לטובת האינטרס של הנהנה ולהעדיף את אינטרס הנהנה מכל אינטרס אחר, לרבות האינטרס של הנאמן עצמו. מטרתו של ספר זה לשמש אכסניה אקדמית לדיון מגוון במערכת דיני האמון. הפרקים הכלולים בו עוסקים בחובות האמון החלות בהקשרים שונים, והם נכתבו בידי מיטב החוקרים העוסקים בתחום.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר